Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol bij de samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië en Roemenië tot de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 013772
Datum totstandkoming 26-09-2022
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 26-09-2022
Cyprus 26-09-2022
Denemarken 26-09-2022
Duitsland 26-09-2022
Estland 26-09-2022
EU (Europese Unie) 26-09-2022
Finland 26-09-2022
Frankrijk 26-09-2022
Griekenland 26-09-2022
Hongarije 26-09-2022
Ierland 26-09-2022
Italië 26-09-2022
Letland 26-09-2022
Litouwen 26-09-2022
Luxemburg 26-09-2022
Malta 26-09-2022
Nederlanden, het Koninkrijk der 26-09-2022
Oostenrijk 26-09-2022
Polen 26-09-2022
Portugal 26-09-2022
Slovenië 26-09-2022
Slowakije 26-09-2022
Spanje 26-09-2022
Tsjechië 26-09-2022
Verenigd Koninkrijk 26-09-2022
Zuid-Korea 26-09-2022 24-10-2022 (R)
Zweden 26-09-2022
Naar boven