Verdrag

Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom

Algemeen

Verdragsnummer 013777
Datum totstandkoming 14-12-2020
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-06-2021
Terugwerkende kracht 01-01-2021
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 35711 (externe link)
Goedkeuringswet 2021, 238
Geconsolideerde tekst 0006891

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-06-2021 01-01-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-12-2020 14-04-2021 (R) 01-06-2021
Bulgarije 14-12-2020 18-02-2021 (R) 01-06-2021
Cyprus 14-12-2020 14-01-2021 (R) 01-06-2021
Denemarken 14-12-2020 29-03-2021 (R) 01-06-2021
Duitsland 14-12-2020 29-04-2021 (R) 01-06-2021
Estland 14-12-2020 19-05-2021 (R) 01-06-2021
Finland 14-12-2020 21-05-2021 (R) 01-06-2021
Frankrijk 14-12-2020 10-02-2021 (R) 01-06-2021
Griekenland 14-12-2020 26-03-2021 (R) 01-06-2021
Hongarije 14-12-2020 31-05-2021 (R) 01-06-2021
Ierland 14-12-2020 12-05-2021 (R) 01-06-2021
Italië 14-12-2020 05-03-2021 (R) 01-06-2021
Kroatië 14-12-2020 12-01-2021 (R) 01-06-2021
Letland 14-12-2020 29-03-2021 (R) 01-06-2021
Litouwen 14-12-2020 28-04-2021 (R) 01-06-2021
Luxemburg 14-12-2020 06-04-2021 (R) 01-06-2021
Malta 14-12-2020 17-02-2021 (R) 01-06-2021
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-12-2020 31-05-2021 (R) 01-06-2021
Oostenrijk 14-12-2020 31-05-2021 (R) 01-06-2021
Polen 14-12-2020 31-05-2021 (R) 01-06-2021
Portugal 14-12-2020 03-02-2021 (R) 01-06-2021
Roemenië 14-12-2020 28-05-2021 (R) 01-06-2021
Slovenië 14-12-2020 08-02-2021 (R) 01-06-2021
Slowakije 14-12-2020 08-04-2021 (R) 01-06-2021
Spanje 14-12-2020 15-03-2021 (R) 01-06-2021
Tsjechië 14-12-2020 22-03-2021 (R) 01-06-2021
Zweden 14-12-2020 15-04-2021 (R) 01-06-2021

Moederverdrag(en)

Naar boven