Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom

Algemeen

Verdragsnummer 013777
Datum totstandkoming 14-12-2020
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 5Ne
Kamerstuk 35711
Geconsolideerde tekst 0006891

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-12-2020 14-04-2021 (R)
Bulgarije 14-12-2020 18-02-2021 (R)
Cyprus 14-12-2020 14-01-2021 (R)
Denemarken 14-12-2020 29-03-2021 (R)
Duitsland 14-12-2020
Estland 14-12-2020
Finland 14-12-2020
Frankrijk 14-12-2020 10-02-2021 (R)
Griekenland 14-12-2020 26-03-2021 (R)
Hongarije 14-12-2020
Ierland 14-12-2020
Italië 14-12-2020 05-03-2021 (R)
Kroatië 14-12-2020 12-01-2021 (R)
Letland 14-12-2020 29-03-2021 (R)
Litouwen 14-12-2020
Luxemburg 14-12-2020 06-04-2021 (R)
Malta 14-12-2020 17-02-2021 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-12-2020
Oostenrijk 14-12-2020
Polen 14-12-2020
Portugal 14-12-2020 03-02-2021 (R)
Roemenië 14-12-2020
Slovenië 14-12-2020 08-02-2021 (R)
Slowakije 14-12-2020 08-04-2021 (R)
Spanje 14-12-2020 15-03-2021 (R)
Tsjechië 14-12-2020 22-03-2021 (R)
Zweden 14-12-2020 15-04-2021 (R)

Moederverdrag(en)

Naar boven