Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Algemeen

Verdragsnummer 013784
Datum totstandkoming 15-11-2019
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2020, 115terinzagelegging; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0006433

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 30-09-1957 Genève
Naar boven