Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijziging van regels 3, 7 en 21 van het Reglement bij de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid

Algemeen

Verdragsnummer 013823
Datum totstandkoming 25-09-2020
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-02-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 24En, Fr, vert. Ne; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0006367

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-02-2021
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven