Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

Algemeen

Verdragsnummer 013826
Datum totstandkoming 26-11-2020
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 41Ne

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 26-11-2020
Bulgarije 26-11-2020
Costa Rica 26-11-2020
Cyprus 26-11-2020
Denemarken 26-11-2020
Duitsland 26-11-2020
El Salvador 26-11-2020
Estland 26-11-2020
EU (Europese Unie) 26-11-2020
Finland 26-11-2020
Frankrijk 26-11-2020
Griekenland 26-11-2020
Guatemala 26-11-2020
Honduras 26-11-2020
Hongarije 26-11-2020
Ierland 26-11-2020
Italië 26-11-2020
Kroatië 26-11-2020
Letland 26-11-2020
Litouwen 26-11-2020
Luxemburg 26-11-2020
Malta 26-11-2020
Nederlanden, het Koninkrijk der 26-11-2020
Nicaragua 26-11-2020
Oostenrijk 26-11-2020
Panama 26-11-2020
Polen 26-11-2020
Portugal 26-11-2020
Slovenië 26-11-2020
Slowakije 26-11-2020
Spanje 26-11-2020
Tsjechië 26-11-2020
Verenigd Koninkrijk 26-11-2020
Zweden 26-11-2020
Naar boven