Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

Algemeen

Verdragsnummer 013827
Datum totstandkoming 14-01-2021
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 56En, Fr, vert. Ne
Geconsolideerde tekst 0003507

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag inzake het wegverkeer 08-11-1968 Wenen
Naar boven