Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) inzake de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO

Algemeen

Verdragsnummer 013837
Datum totstandkoming 09-12-2021
Plaats totstandkoming Parijs
Voorlopige toepassing 01-01-2022
In werking 19-12-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking 31-12-2027
Tractatenblad
Kamerstuk 36008 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006943

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2022 19-12-2022 31-12-2027
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven