Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijziging van Bijlage 8 bij de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen

Algemeen

Verdragsnummer 013844
Datum totstandkoming 05-02-2020
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 27-05-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 76En, vert. Ne; inwerkingtreding

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-05-2021
Nederland (Bonaire) 27-05-2021
Nederland (Sint Eustatius) 27-05-2021
Nederland (Saba) 27-05-2021
Aruba 27-05-2021
Curaçao 27-05-2021
Sint Maarten 27-05-2021

Moederverdrag(en)

Naar boven