Verdrag

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij

Algemeen

Verdragsnummer 013867
Datum totstandkoming 17-06-2021
Plaats totstandkoming Londen
Voorlopige toepassing
In werking 01-11-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2022, 65 (externe link)En, vert. Ne; inwerkingtreding
Kamerstuk 30952 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0003241

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-11-2022
Nederland (Bonaire) 01-11-2022
Nederland (Sint Eustatius) 01-11-2022
Nederland (Saba) 01-11-2022
Naar boven