Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijziging in Bijlage III bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

Algemeen

Verdragsnummer 013877
Datum totstandkoming 24-03-2021
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 22-06-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2021, 170En, geconsolideerde tekst bijlagen I, II en III; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-402
Geconsolideerde tekst 0003833

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 22-06-2021
Nederland (Bonaire) 22-06-2021
Nederland (Sint Eustatius) 22-06-2021
Nederland (Saba) 22-06-2021
Aruba 22-06-2021
Curaçao 22-06-2021
Sint Maarten 22-06-2021

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 03-03-1973 Washington
Naar boven