Verdrag

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de workshop over "The Use of International Generic Ageing Lessons Learned (IGALL) in Preparation for Long Term Operation", te Petten, Nederland, 15 - 17 november 2022

Algemeen

Verdragsnummer 013921
Datum totstandkoming 06-09-2022
Plaats totstandkoming Wenen
Voorlopige toepassing
In werking 06-09-2022
Terugwerkende kracht
Buiten werking 06-09-2023
Tractatenblad 2022, 85 (externe link)En; inwerkingtreding; buitenwerkingtreding
Kamerstuk 30952 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006971

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 06-09-2022 06-09-2023
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Naar boven