Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage III bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Algemeen

Verdragsnummer 013927
Datum totstandkoming 28-05-2021
Plaats totstandkoming Brussel/Tblisi
Voorlopige toepassing
In werking 28-05-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2023, 2Ne, inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0005077

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 28-05-2021
Naar boven