Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Besluit Nr. 2/2021 van het Gemengd Comité ter vervanging van bijlage III bij de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek Moldavië

Algemeen

Verdragsnummer 013928
Datum totstandkoming 25-10-2021
Plaats totstandkoming Brussel/Chisinau
Voorlopige toepassing
In werking 25-10-2021
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2023, 3Ne, inwerkingtreding

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 25-10-2021

Moederverdrag(en)

Naar boven