Verdrag

Wijzigingen van Bijlagen A en B bij de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Algemeen

Verdragsnummer 013931
Datum totstandkoming 12-11-2021
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2023
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2023, 71 (externe link)terinzagelegging; inwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-451 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0006433

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2023
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) 30-09-1957 Genève
Naar boven