Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Wijziging van Regel 11 van het Uitvoeringsreglement bij het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening

Algemeen

Verdragsnummer 013957
Datum totstandkoming 22-07-2022
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2023
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 2022, 129En, Fr; vert. Ne; inwerkingtreding
Geconsolideerde tekst 0004052

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2023
Nederland (Bonaire) 01-01-2023
Nederland (Sint Eustatius) 01-01-2023
Nederland (Saba) 01-01-2023
Aruba 01-01-2023
Curaçao 01-01-2023
Sint Maarten 01-01-2023

Moederverdrag(en)

Naar boven