Verdrag

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) inzake de “Technical Meeting on Probabilistic Safety Assessment for Non-Reactor Nuclear Facilities”, te Amsterdam, Nederland, van 9 tot en met 13 september 2024

Algemeen

Verdragsnummer 014065
Datum totstandkoming 17-04-2024
Plaats totstandkoming Wenen
Voorlopige toepassing
In werking 17-04-2024
Terugwerkende kracht
Buiten werking 17-04-2025
Tractatenblad 2024, 56 (externe link)En; inwerkingtreding; buitenwerkingtreding
Kamerstuk kst-30952-457 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0007052

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 17-04-2024 17-04-2025
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven