Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Zoekresultaten 1-10 van de 22 verdragen

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen

  New York, 23-02-2015

 • Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone betreffende de zetel van het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone

  's-Gravenhage, 19-12-2013

 • Notawisseling houdende een verdrag tot aanvulling van het Verdrag inzake de zetel van het Permanente Hof van Arbitrage

  's-Gravenhage, 06-06-2012

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciaal Tribunaal voor Libanon

  New York, 21-12-2007

 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de zetel van het UNESCO-IHE-instituut voor wateropleiding

  Parijs, 18-03-2003

 • Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) betreffende de zetel van het coördinatiekantoor van het Wereldomvattend Programma van actie tot bescherming van het mariene milieu tegen activiteiten die op het land plaatsvinden

  's-Gravenhage, 21-11-2002

 • Notawisseling houdende een interimverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Strafhof betreffende de zetel van het Internationaal Strafhof

  's-Gravenhage, 19-11-2002

 • Notawisseling tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Dienst voor landbouwkundig onderzoek (ISNAR) betreffende de zetel van de Organisatie, inzake de positie van stagiairs

  's-Gravenhage, 16-10-2002

 • Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP) inzake de wijziging van artikel 12 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP) betreffende de zetel van het coördinatiekantoor van het "Wereldomvattend Programma van actie tot bescherming van het mariene milieu tegen activiteiten die op het land plaatsvinden", met betrekking tot de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Milieu Programma van de Verenigde Naties (UNEP) om in Nederland betaald werk te verrichten

  's-Gravenhage, 15-02-2002

 • Notawisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Internationaal Joegoslavië Tribunaal (ICTY) houdende een verdrag inzake de wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het ICTY, met betrekking tot de uitbreiding van de definitie "rechters" met de ad litem rechters van het Tribunaal

  's-Gravenhage, 20-07-2001