Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Protocol behorende bij de Internationale Overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterke drank, onder de vissers op de Noordzee buiten de territoriale wateren

Algemeen

Verdragsnummer 002165
Datum totstandkoming 14-02-1893
Plaats totstandkoming Londen
Voorlopige toepassing
In werking 23-05-1894
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1952, 37sub 4: toepasselijk en verbindend t.a.v. BRD
Staatsblad 1894, 59

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 23-05-1894
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-02-1893 11-04-1894 (R) 23-05-1984
Denemarken 14-02-1893 11-04-1894 (R) 23-05-1894
Duitsland 14-02-1893 11-04-1894 (R) 23-05-1894
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-02-1893 11-04-1894 (R) 23-05-1894
Verenigd Koninkrijk 14-02-1893 11-04-1894 (R) 23-05-1894

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Regering betreffende de gelding van verdragen 31-01-1952 's-Gravenhage
Naar boven