Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Depositair

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Zwitserland, Zweden en Noorwegen houdende gemeenschappelijke regeling van enige punten van internationaal privaatrecht

Algemeen

Verdragsnummer
002342
Datum totstandkoming
14-11-1896
Plaats totstandkoming
's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
27-04-1899
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Staatsblad
1899, 115

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
27-04-1899 27-04-1909
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899
Duitsland 09-11-1897 (T) 27-04-1899 27-04-1909
Frankrijk 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899 27-10-1908 27-04-1909
Hongarije 16-11-1918
Italië 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899
Koninkrijk Zweden en Noorwegen 01-02-1897 (T) 27-04-1899
Luxemburg 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899 27-04-1909
Noorwegen 17-06-1905
Oostenrijk 12-11-1918
Oostenrijk/Hongarije 09-11-1897 (T) 27-04-1899
Portugal 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899
Roemenië 31-12-1897 (T) 27-04-1899
Russische Federatie 31-12-1897 (T) 27-04-1899
Spanje 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899 27-10-1908 27-04-1909
Zweden 17-06-1905
Zwitserland 14-11-1896 27-04-1899 (R) 27-04-1899

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering 17-07-1905 's-Gravenhage

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .