Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Depositair

Verdrag inzake het internationale beheer over nalatenschappen

Algemeen

Verdragsnummer
002377
Datum totstandkoming
02-10-1973
Plaats totstandkoming
's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking
01-07-1993
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1974, 83

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
Italië 06-02-1975
Luxemburg 02-10-1973
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-10-1973
Portugal 10-10-1973 22-04-1976 (R) 01-07-1993
Slowakije 01-01-1993 (VG) 01-07-1993
Tsjechië 01-01-1993 (VG) 01-07-1993
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 04-04-1975 20-10-1976 (R)
Turkije 29-09-1976
Verenigd Koninkrijk 02-10-1973

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .