Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, Lid-Staten der Europese Gemeenschappen, het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Algemeen

Verdragsnummer
002614
Datum totstandkoming
22-01-1972
Plaats totstandkoming
Brussel
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-1973
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1972, 25
1973, 63
1985, 28
Kamerstuk
11872
Goedkeuringswet
1972, 651
Geconsolideerde tekst
0006523

Opmerking

Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-01-1973 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-1973
Nederland
(Bonaire)
10-10-2010
Nederland
(Sint Eustatius)
10-10-2010
Nederland
(Saba)
10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 22-01-1972 20-12-1972 (R) 01-01-1973
Denemarken 22-01-1972 18-10-1972 (R) 01-01-1973
Duitsland 22-01-1972 22-12-1972 (R) 01-01-1973
Frankrijk 22-01-1972 19-12-1972 (R) 01-01-1973
Ierland 22-01-1972 16-12-1972 (R) 01-01-1973
Italië 22-01-1972 29-12-1972 (R) 01-01-1973
Luxemburg 22-01-1972 28-12-1972 (R) 01-01-1973
Nederlanden, het Koninkrijk der 22-01-1972 28-12-1972 (R) 01-01-1973
Noorwegen 22-01-1972
Verenigd Koninkrijk 22-01-1972 18-10-1972 (R) 01-01-1973

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 25-03-1957 Rome
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 25-03-1957 Rome

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .