Verdrag

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland, en van de Franse Republiek en op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden

Algemeen

Verdragsnummer 004730
Datum totstandkoming 25-06-1991
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-1994
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1993, 372

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-1994
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 25-06-1991 31-03-1993 (R) 01-03-1994
Duitsland 25-06-1991 30-12-1993 (R) 01-03-1994
Frankrijk 25-06-1991 13-01-1994 (R) 01-03-1994
Italië 25-06-1991 22-04-1994 (R) 01-06-1994
Luxemburg 25-06-1991 31-03-1993 (R) 01-03-1994
Nederlanden, het Koninkrijk der 25-06-1991 30-12-1993 (R) 01-03-1994
Portugal 25-06-1991 30-12-1993 (R) 01-03-1994
Naar boven