Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen

Algemeen

Verdragsnummer 005429
Datum totstandkoming 26-04-1994
Plaats totstandkoming Bonn
Voorlopige toepassing
In werking 01-08-1997
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24046
Goedkeuringswet 1996, 529

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-08-1997
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 26-04-1994 03-10-1996 (R) 01-08-1997
Duitsland 26-04-1994 15-11-1995 (R) 01-08-1997
Frankrijk 26-04-1994 04-06-1996 (R) 01-08-1997
Griekenland 26-04-1994
Italië 26-04-1994 04-08-1997 (R) 01-10-1997
Luxemburg 26-04-1994 08-05-1996 (R) 01-08-1997
Nederlanden, het Koninkrijk der 26-04-1994 06-06-1997 (R) 01-08-1997
Portugal 26-04-1994 05-07-1995 (R) 01-08-1997
Spanje 26-04-1994 02-01-1996 (R) 01-08-1997
Naar boven