Verdrag

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden

Algemeen

Verdragsnummer 006128
Datum totstandkoming 28-04-1995
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-12-1997
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24320 (externe link)
Goedkeuringswet 1996, 159

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-12-1997
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 28-04-1995 07-05-1997 (R) 01-12-1997
Duitsland 28-04-1995 26-05-1997 (R) 01-12-1997
Frankrijk 28-04-1995 29-10-1997 (R) 01-12-1997
Griekenland 28-04-1995 29-10-1997 (R) 01-12-1997
Italië 28-04-1995 27-06-1997 (R) 01-12-1997
Luxemburg 28-04-1995 05-05-1997 (R) 01-12-1997
Nederlanden, het Koninkrijk der 28-04-1995 06-02-1997 (R) 01-12-1997
Oostenrijk 28-04-1995 19-02-1997 (R) 01-12-1997
Portugal 28-04-1995 30-05-1997 (R) 01-12-1997
Spanje 28-04-1995 20-05-1997 (R) 01-12-1997
Naar boven