Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen

Algemeen

Verdragsnummer
009215
Datum totstandkoming
21-06-1999
Plaats totstandkoming
Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking
01-06-2002
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
2000, 16
2000, 86
2002, 104
2003, 177
2005, 52
2005, 289
2008, 155
2008, 189
2009, 199
2012, 26
2016, 77
2017, 8
Kamerstuk
27491
Goedkeuringswet
2001, 432
Geconsolideerde tekst
0001500

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-06-2002
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 21-06-1999 13-02-2002 (R) 01-06-2002
Bulgarije 01-06-2009 (T) 01-06-2009
Cyprus 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Denemarken 21-06-1999 14-12-2000 (R) 01-06-2002
Duitsland 21-06-1999 21-11-2001 (R) 01-06-2002
Estland 01-04-2006 (T) 01-04-2006
EU (Europese Unie) 21-06-1999 17-04-2002 (R) 01-06-2002
Finland 21-06-1999 28-09-2001 (R) 01-06-2002
Frankrijk 21-06-1999 27-12-2001 (R) 01-06-2002
Griekenland 21-06-1999 11-10-2001 (R) 01-06-2002
Hongarije 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Ierland 21-06-1999 03-12-2001 (R) 01-06-2002
Italië 21-06-1999 12-02-2001 (R) 01-06-2002
Letland 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Litouwen 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Luxemburg 21-06-1999 19-06-2001 (R) 01-06-2002
Malta 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 21-06-1999 16-11-2001 (R) 01-06-2002
Oostenrijk 21-06-1999 11-07-2000 (R) 01-06-2002
Polen 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Portugal 21-06-1999 18-12-2000 (R) 01-06-2002
Roemenië 01-06-2009 (T) 01-06-2009
Slovenië 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Slowakije 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Spanje 21-06-1999 19-02-2001 (R) 01-06-2002
Tsjechië 01-04-2006 (T) 01-04-2006
Verenigd Koninkrijk 21-06-1999 17-01-2001 (R) 01-06-2002
Zweden 21-06-1999 02-03-2001 (R) 01-06-2002
Zwitserland 21-06-1999 16-10-2000 (R) 01-06-2002

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Besluit nr. 2/2003 van het Gemengd Comité EU - Zwitserland van 15 juli 2003 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen 15-07-2003 Brussel
Besluit nr. 1/2004 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland van 30 april 2004 inzake het vrije verkeer van personen tot wijziging van bijlage III (wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties) bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen 30-04-2004 Brussel
Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie 26-10-2004 Luxemburg
Besluit nr. 1/2006 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland van 6 juli 2006 tot wijziging van bijlage II (sociale zekerheid) bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen 06-07-2006 Brussel
Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie 27-05-2008 Brussel
Besluit Nr. 2/2011 van het Gemengd Comité EU-Zwitserland ingesteld bij artikel 14 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 30 september 2011 tot vervanging van bijlage III (Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties) daarbij (2011/702/EU) 30-09-2011 Brussel
Besluit Nr. 1/2012 van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 31 maart 2012 tot vervanging van bijlage II bij die Overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2012/195/EU) 31-03-2012 Brussel
Besluit Nr. 1/2014 van het Gemengd Comité ingesteld krachtens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 28 november 2014 tot wijziging van bijlage II bij die overeenkomst betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2014/947/EU) 28-11-2014 Brussel
Besluit Nr. 1/2015 van het Gemengd Comité ingesteld bij artikel 14 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen van 8 juni 2015 tot wijziging van bijlage III (Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties) bij die overeenkomst [2015/915] 08-06-2015 Brussel
Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie 04-03-2016 Brussel

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .