Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Algemeen

Verdragsnummer
000055
Datum totstandkoming
12-06-1985
Plaats totstandkoming
Madrid
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-1986
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1985, 135
1986, 33
1988, 158
Kamerstuk
19122
Goedkeuringswet
1985, 702
Geconsolideerde tekst
0002952

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-1986
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 12-06-1985 28-08-1985 (R) 01-01-1986
Denemarken 12-06-1985 20-12-1985 (R) 01-01-1986
Duitsland 12-06-1985 20-12-1985 (R) 01-01-1986
Frankrijk 12-06-1985 27-12-1985 (R) 01-01-1986
Griekenland 12-06-1985 14-12-1985 (R) 01-01-1986
Ierland 12-06-1985 02-12-1985 (R) 01-01-1986
Italië 12-06-1985 24-12-1985 (R) 01-01-1986
Luxemburg 12-06-1985 29-11-1985 (R) 01-01-1986
Nederlanden, het Koninkrijk der 12-06-1985 23-12-1985 (R) 01-01-1986
Portugal 12-06-1985 18-12-1985 (R) 01-01-1986
Spanje 12-06-1985 30-09-1985 (R) 01-01-1986
Verenigd Koninkrijk 12-06-1985 20-12-1985 (R) 01-01-1986

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .