Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen van nalatenschappen en verkrijgingen krachtens erfrecht en van schenkingen

Algemeen

Verdragsnummer 000830
Datum totstandkoming 11-12-1979
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 16-06-1980
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1979, 184Ne, En
  • 1980, 113goedkeuring, inwerkingtreding
  • 1996, 147rub. J: verwijzing naar Protocol d.d. 07-09-1995 tot wijziging Overeenkomst
Kamerstuk 0000172837
Geconsolideerde tekst 0003530

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 16-06-1980
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven