Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en de Helleense Republiek betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Algemeen

Verdragsnummer
000851
Datum totstandkoming
28-05-1979
Plaats totstandkoming
Athene
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-1981
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1979, 167
1981, 34
1983, 168
Kamerstuk
16090
Goedkeuringswet
1980, 302
Geconsolideerde tekst
0006410

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-1981
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
België 28-05-1979 21-04-1980 (R) 01-01-1981
Denemarken 28-05-1979 20-03-1980 (R) 01-01-1981
Duitsland 28-05-1979 29-04-1980 (R) 01-01-1981
Frankrijk 28-05-1979 28-12-1979 (R) 01-01-1981
Griekenland 28-05-1979 24-01-1980 (R) 01-01-1981
Ierland 28-05-1979 31-12-1979 (R) 01-01-1981
Italië 28-05-1979 28-03-1980 (R) 01-01-1981
Luxemburg 28-05-1979 06-06-1980 (R) 01-01-1981
Nederlanden, het Koninkrijk der 28-05-1979 25-06-1980 (R) 01-01-1981
Verenigd Koninkrijk 28-05-1979 22-12-1979 (R) 01-01-1981

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .