Verdrag

Depositair

Verdrag inzake het internationale beheer over nalatenschappen

Algemeen

Verdragsnummer 002377
Datum totstandkoming 02-10-1973
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 01-07-1993
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1974, 83 (externe link)Fr, En; vert. Ne

Gewaarmerkt afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Italië 06-02-1975
Luxemburg 02-10-1973
Nederlanden, het Koninkrijk der 02-10-1973
Portugal 10-10-1973 22-04-1976 (R) 01-07-1993
Slowakije 01-01-1993 (VG) 01-07-1993
Tsjechië 01-01-1993 (VG) 01-07-1993
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 04-04-1975 20-10-1976 (R)
Turkije 29-09-1976
Verenigd Koninkrijk 02-10-1973
Naar boven