Verdrag

Depositair

Aanvullend Protocol bij het Haagse Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken

Partijen met voorbehouden, verklaringen en bezwaren

Partij Voorbehoud / verklaring Bezwaren
Portugal Ja Nee

Portugal

21-07-1983

The application of the provisions of the Convention and the Supplementary Protocol between Portugal and another State shall not take place before the conclusion of the Supplementary Agreements referred to in article 21 of the Convention and point 3 of the Supplementary Protocol.

Naar boven