Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing

Algemeen

Verdragsnummer 002981
Datum totstandkoming 19-10-1970
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1971
Terugwerkende kracht
Buiten werking 31-12-2002
Tractatenblad
  • 1970, 192Ne, Fr: Overeenkomst en Protocol
  • 1971, 174tekstcorrectie, goedkeuring, inwerkingtreding
  • 2003, 1buitenwerkingtreding Overeenkomst en Protocol
Kamerstuk 0000226949

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-10-1971 31-12-2002
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Naar boven