Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Vijftigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten

Algemeen

Verdragsnummer 003104
Datum totstandkoming 17-12-1969
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing 01-01-1970
In werking 05-10-1969
Terugwerkende kracht
Buiten werking 19-04-1974
Tractatenblad
  • 1970, 62Ne; voorlopige toepassing; gedeeltelijke inwerkingtreding
  • 1974, 156goedkeuring; buitenwerkingtreding
Kamerstuk 0000232460

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-1970 05-10-1969 19-04-1974
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Protocol tussen België, Luxemburg en Nederland tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten 25-07-1958 Brussel
Naar boven