Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de wetsconflicten m.b.t. de gevolgen van het huwelijk t.a.v.de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en t.o.v. hun goederen

Algemeen

Verdragsnummer 004081
Datum totstandkoming 28-11-1923
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 05-06-1926
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Staatsblad 1926, 205
Goedkeuringswet 1924, 330

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 05-06-1926 23-08-1977
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Duitsland 28-11-1923 08-12-1924 (R) 05-06-1926 23-08-1987
Italië 28-11-1923 04-12-1924 (R) 05-06-1926
Nederlanden, het Koninkrijk der 28-11-1923 12-03-1925 (R) 05-06-1926 23-08-1977
Portugal 28-11-1923 06-05-1926 (R) 05-06-1926
Roemenië 28-11-1923 03-12-1924 (R) 05-06-1924
Zweden 28-11-1923 04-12-1924 (R) 05-06-1926 23-08-1962

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen 13-08-1954 's-Gravenhage
Naar boven