Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen

Algemeen

Verdragsnummer 008226
Datum totstandkoming 13-08-1954
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 15-11-1954
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000279337
Geconsolideerde tekst 0004892

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 15-11-1954
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen 12-06-1902 's-Gravenhage
Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk 12-06-1902 's-Gravenhage
Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hun goederen 17-07-1905 's-Gravenhage
Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming 17-07-1905 's-Gravenhage
Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige regelen betreffende aanvaring 23-09-1910 Brussel
Protocol betreffende arbitrageclausules 24-09-1923 Genève
Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten Verdrag tot regeling der voogdij van minderjarigen 28-11-1923 's-Gravenhage
Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk 28-11-1923 's-Gravenhage
Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de wetsconflicten m.b.t. de gevolgen van het huwelijk t.a.v.de rechten en verplichtingen der echtgenoten in hun persoonlijke betrekkingen en t.o.v. hun goederen 28-11-1923 's-Gravenhage
Protocol betreffende de toetreding tot het op 17 juli 1905 gesloten Verdrag betreffende de curatele en soortgelijke maatregelen van bescherming 28-11-1923 's-Gravenhage
Verdrag nopens de tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke uitspraken 26-09-1927 Genève
Verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige bepalingen inzake conservatoir beslag op luchtvaartuigen 29-05-1933 Rome
Naar boven