Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Depositair

Protocol betreffende de toetreding tot het op 12 juni 1902 gesloten verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk

Algemeen

Verdragsnummer 004089
Datum totstandkoming 28-11-1923
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Voorlopige toepassing
In werking 05-06-1926
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1959, 174inwerkingtreding
Staatsblad 1926, 205
Goedkeuringswet 1924, 328

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 05-06-1926 01-06-1979
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Duitsland 28-11-1923 08-12-1924 (R) 05-06-1926
Hongarije 28-11-1923 11-05-1925 (R) 05-06-1926 01-06-1974
Italië 28-11-1923 04-12-1924 (R) 05-06-1926
Luxemburg 28-11-1923 11-09-1925 (R) 05-06-1926 01-06-1989
Nederlanden, het Koninkrijk der 28-11-1923 12-03-1925 (R) 05-06-1926 01-06-1979
Portugal 28-11-1923 06-05-1926 (R) 05-06-1926
Roemenië 28-11-1923 03-12-1924 (R) 05-06-1926
Zweden 28-11-1923 04-12-1924 (R) 05-06-1926 01-06-1959
Zwitserland 28-11-1923 10-12-1924 (R) 05-06-1926 01-06-1974

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk 12-06-1902 's-Gravenhage

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen 13-08-1954 's-Gravenhage
Naar boven