Verdrag

Resolutie 2101 houdende amendering van het Handvest der Verenigde Naties

Algemeen

Verdragsnummer 004246
Datum totstandkoming 20-12-1965
Plaats totstandkoming New York
Voorlopige toepassing
In werking 12-06-1968
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000244301 (externe link)
Geconsolideerde tekst 0004143

Opmerking

De wijzigingen golden voor de Nederlandse Antillen vanaf 12-06-1968 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 12-06-1968
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
CuraƧao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Handvest van de Verenigde Naties 26-06-1945 San Francisco
Naar boven