Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Vierde Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, tot het waarborgen van bepaalde rechten en vrijheden die niet reeds in het Verdrag en in het eerste Protocol daarbij zijn opgenomen

Algemeen

Verdragsnummer
004582
Datum totstandkoming
16-09-1963
Plaats totstandkoming
Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking
02-05-1968
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1964, 15
1964, 77
1969, 241
1978, 174
1982, 102
1990, 159
1998, 90
2010, 288
Kamerstuk
15396
Goedkeuringswet
1982, 89
Geconsolideerde tekst
0001029

Opmerking

Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 23-06-1982 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
23-06-1982
Nederland
(Bonaire)
10-10-2010
Nederland
(Sint Eustatius)
10-10-2010
Nederland
(Saba)
10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
Albanië 02-10-1996 02-10-1996 (R) 02-10-1996
Andorra 31-05-2007 06-05-2008 (R) 06-05-2008
Armenië 25-01-2001 26-04-2002 (R) 26-04-2002
Azerbeidzjan 25-01-2001 15-04-2002 (R) 15-04-2002
België 16-09-1963 21-09-1970 (R) 21-09-1970
Bosnië en Herzegovina 24-04-2002 12-07-2002 (R) 12-07-2002
Bulgarije 03-11-1993 04-11-2000 (R) 04-11-2000
Cyprus 06-10-1988 03-10-1989 (R) 03-10-1989
Denemarken 16-09-1963 30-09-1964 (R) 02-05-1968
Duitsland 16-09-1963 01-06-1968 (R) 01-06-1968
Estland 14-05-1993 16-04-1996 (R) 16-04-1996
Finland 05-05-1989 10-05-1990 (R) 10-05-1990
Frankrijk 22-10-1973 03-05-1974 (R) 03-05-1974
Georgië 17-06-1999 13-04-2000 (R) 13-04-2000
Hongarije 06-11-1990 05-11-1992 (R) 05-11-1992
Ierland 16-09-1963 29-10-1968 (R) 29-10-1968
IJsland 16-11-1967 16-11-1967 (R) 02-05-1968
Italië 16-09-1963 27-05-1982 (R) 27-05-1982
Kroatië 06-11-1996 05-11-1997 (R) 05-11-1997
Letland 21-03-1997 27-06-1997 (R) 27-06-1997
Liechtenstein 07-12-2004 08-02-2005 (R) 08-02-2005
Litouwen 14-05-1993 20-06-1995 (R) 20-06-1995
Luxemburg 16-09-1963 02-05-1968 (R) 02-05-1968
Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek 14-06-1996 10-04-1997 (R) 10-04-1997
Malta 05-06-2002 05-06-2002 (R) 05-06-2002
Moldavië 02-05-1996 12-09-1997 (R) 12-09-1997
Monaco 05-10-2004 30-11-2005 (R) 30-11-2005
Montenegro 14-06-2006 (VG) 06-06-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 15-11-1963 23-06-1982 (R) 23-06-1982
Noorwegen 16-09-1963 12-06-1964 (R) 02-05-1968
Oekraïne 19-12-1996 11-09-1997 (R) 11-09-1997
Oostenrijk 16-09-1963 18-09-1969 (R) 18-09-1969
Polen 14-09-1992 10-10-1994 (R) 10-10-1994
Portugal 27-04-1978 09-11-1978 (R) 09-11-1978
Roemenië 04-11-1993 20-06-1994 (R) 20-06-1994
Russische Federatie 28-02-1996 05-05-1998 (R) 05-05-1998
San Marino 01-03-1989 22-03-1989 (R) 22-03-1989
Servië 03-04-2003 03-03-2004 (R) 03-03-2004
Slovenië 14-05-1993 28-06-1994 (R) 28-06-1994
Slowakije 01-01-1993 (VG) 01-01-1993
Spanje 23-02-1978 16-09-2009 (R) 16-09-2009
Tsjechië 01-01-1993 (VG) 01-01-1993
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 21-02-1991 18-03-1992 (R) 18-03-1992
Turkije 19-10-1992
Verenigd Koninkrijk 16-09-1963
Zweden 16-09-1963 13-06-1964 (R) 02-05-1968

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 04-11-1950 Rome

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .