Verdrag

Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ten einde de bijzondere associatieregeling van het vierde deel van het Verdrag op de Nederlandse Antillen van toepassing te doen zijn

Algemeen

Verdragsnummer 004713
Datum totstandkoming 13-11-1962
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1964
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 0000256499 (externe link)

Opmerking

De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-10-1964 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-10-1964
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 13-11-1962 12-03-1964 (R) 01-10-1964
Duitsland 13-11-1962 21-04-1964 (R) 01-10-1964
Frankrijk 13-11-1962 10-01-1964 (R) 01-10-1964
Italië 13-11-1962 14-09-1964 (R) 01-10-1964
Luxemburg 13-11-1962 22-05-1964 (R) 01-10-1964
Nederlanden, het Koninkrijk der 13-11-1962 02-07-1963 (R) 01-10-1964

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 25-03-1957 Rome
Naar boven