Verdrag

Wijziging van de Bijlagen 2 en 7 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van Ccrnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Algemeen

Verdragsnummer 005010
Datum totstandkoming 11-10-1991
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-08-1992
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0003523

Opmerking

De wijziging gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-08-1992 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-08-1992
Nederland (Bonaire) 10-10-2010 18-10-2024
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010 18-10-2024
Nederland (Saba) 10-10-2010 18-10-2024
Aruba 01-08-1992 18-10-2024
Curaçao 10-10-2010 18-10-2024
Sint Maarten 10-10-2010 18-10-2024

Moederverdrag(en)

Naar boven