Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Voorstel van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, tot aanvulling van Bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, die op 3 december te Bonn werd ondertekend

Algemeen

Verdragsnummer 005180
Datum totstandkoming 06-07-1988
Plaats totstandkoming Bern
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad 1993, 76aanvulling bijlage IV 06-07-1988: zie pagina 2 e.v.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Duitsland 06-07-1988 12-07-1990 (R)
EU (Europese Unie) 06-07-1988
Frankrijk 06-07-1988
Luxemburg 06-07-1988
Nederlanden, het Koninkrijk der 06-07-1988 05-02-1993 (R)
Zwitserland 06-07-1988 11-04-1990 (R)

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging 03-12-1976 Bonn
Naar boven