Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit

Algemeen

Verdragsnummer
005200
Datum totstandkoming
02-02-1993
Plaats totstandkoming
Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking
24-03-1995
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
1994, 265
1996, 201
Kamerstuk
24152
Goedkeuringswet
1996, 281
Geconsolideerde tekst
0004452

Opmerking

Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 20-08-1996 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
20-08-1996
Nederland
(Bonaire)
10-10-2010
Nederland
(Sint Eustatius)
10-10-2010
Nederland
(Saba)
10-10-2010
Aruba 20-08-1996
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

Partijen

Partijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening Voorlopige toepassing Ratificatie

O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie
R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving
T=Toetreding
VG=Voortgezette gebondenheid
NB=Niet bekend

In werking Opzegging Buiten werking
Frankrijk 02-02-1993 23-02-1995 (R) 24-03-1995 04-03-2008 05-03-2009
Italië 02-02-1993 27-01-1995 (R) 24-03-1995
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-11-1994 19-07-1996 (R) 20-08-1996

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .