Verdrag

Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit

Algemeen

Verdragsnummer 005200
Datum totstandkoming 02-02-1993
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 24-03-1995
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24152 (R1536) (externe link)
Goedkeuringswet 1996, 281
Geconsolideerde tekst 0004452

Opmerking

Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 20-08-1996 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 20-08-1996
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 20-08-1996
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Frankrijk 02-02-1993 23-02-1995 (R) 24-03-1995 04-03-2008 05-03-2009
Italië 02-02-1993 27-01-1995 (R) 24-03-1995
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-11-1994 19-07-1996 (R) 20-08-1996
Naar boven