Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit

Algemeen

Verdragsnummer 005200
Datum totstandkoming 02-02-1993
Plaats totstandkoming Straatsburg
Voorlopige toepassing
In werking 24-03-1995
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24152 (R1536)
Goedkeuringswet 1996, 281
Geconsolideerde tekst 0004452

Opmerking

Het Protocol gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 20-08-1996 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 20-08-1996
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 20-08-1996
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Frankrijk 02-02-1993 23-02-1995 (R) 24-03-1995 04-03-2008 05-03-2009
Italië 02-02-1993 27-01-1995 (R) 24-03-1995
Nederlanden, het Koninkrijk der 30-11-1994 19-07-1996 (R) 20-08-1996
Naar boven