Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 005679
Datum totstandkoming 14-06-1994
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
  • 1994, 230Ne
  • 1995, 267Slotakte, gemeenschappelijke verklaringen
  • 1998, 52inwerkingtreding
  • 2004, 244Ne; Protocol van 29-04-2004 toetreding nieuwe lidstaten tot de EU.
  • 2007, 109Ne; Protocol van 27-03-2007 toetreding Bulgarije en Roemenië PSO
  • 2008, 209inwerkingtreding Protocol 27-03-2007
  • 2013, 210Protocol van 22-11-2010 deelname EU-programma's, inwerkingtreding
Kamerstuk 24427
Goedkeuringswet 1996, 549
Geconsolideerde tekst 0001260

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-1998
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-06-1994 18-07-1997 (R) 01-03-1998
Bulgarije 01-09-2008 (T) 01-09-2008
Cyprus 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Denemarken 14-06-1994 14-12-1995 (R) 01-03-1998
Duitsland 14-06-1994 06-05-1997 (R) 01-03-1998
Estland 01-02-2006 (T) 01-02-2006
EU (Europese Unie) 14-06-1994 26-01-1998 (R) 01-03-1998
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 14-06-1994 29-01-1998 (R) 01-03-1998
Finland 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Frankrijk 14-06-1994 27-02-1997 (R) 01-03-1998
Griekenland 14-06-1994 10-09-1996 (R) 01-03-1998
Hongarije 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Ierland 14-06-1994 24-05-1996 (R) 01-03-1998
Italië 14-06-1994 23-07-1997 (R) 01-03-1998
Letland 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Litouwen 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Luxemburg 14-06-1994 17-09-1996 (R) 01-03-1998
Malta 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-06-1994 20-11-1996 (R) 01-03-1998
Oekraïne 14-06-1994 29-12-1995 (R) 01-03-1998
Oostenrijk 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Polen 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Portugal 14-06-1994 14-07-1997 (R) 01-03-1998
Roemenië 01-09-2008 (T) 01-09-2008
Slovenië 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Slowakije 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Spanje 14-06-1994 19-06-1995 (R) 01-03-1998
Tsjechië 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Verenigd Koninkrijk 14-06-1994 04-07-1995 (R) 01-03-1998
Zweden 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Naar boven