Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, en Oekraïne, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de PSO

Algemeen

Verdragsnummer 011652
Datum totstandkoming 27-03-2007
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing 27-03-2007
In werking 01-09-2008
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Geconsolideerde tekst 0002092

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 27-03-2007 01-09-2008
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Bulgarije 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Cyprus 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Denemarken 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Duitsland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Estland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
EU (Europese Unie) 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Finland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Frankrijk 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Griekenland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Hongarije 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Ierland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Italië 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Letland 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Litouwen 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Luxemburg 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Malta 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Nederlanden, het Koninkrijk der 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Oekraïne 27-03-2007 20-08-2008 (R) 01-09-2008
Oostenrijk 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Polen 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Portugal 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Roemenië 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Slovenië 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Slowakije 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Spanje 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Tsjechië 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Verenigd Koninkrijk 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008
Zweden 27-03-2007 26-09-2007 (R) 01-09-2008

Moederverdrag(en)

Naar boven