Verdrag

Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

Algemeen

Verdragsnummer 005679
Datum totstandkoming 14-06-1994
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking 01-03-1998
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 24427 (externe link)
Goedkeuringswet 1996, 549
Geconsolideerde tekst 0001260

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-03-1998
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 14-06-1994 18-07-1997 (R) 01-03-1998
Bulgarije 01-09-2008 (T) 01-09-2008
Cyprus 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Denemarken 14-06-1994 14-12-1995 (R) 01-03-1998
Duitsland 14-06-1994 06-05-1997 (R) 01-03-1998
Estland 01-02-2006 (T) 01-02-2006
EU (Europese Unie) 14-06-1994 26-01-1998 (R) 01-03-1998
EURATOM (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) 14-06-1994 29-01-1998 (R) 01-03-1998
Finland 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Frankrijk 14-06-1994 27-02-1997 (R) 01-03-1998
Griekenland 14-06-1994 10-09-1996 (R) 01-03-1998
Hongarije 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Ierland 14-06-1994 24-05-1996 (R) 01-03-1998
Italië 14-06-1994 23-07-1997 (R) 01-03-1998
Letland 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Litouwen 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Luxemburg 14-06-1994 17-09-1996 (R) 01-03-1998
Malta 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Nederlanden, het Koninkrijk der 14-06-1994 20-11-1996 (R) 01-03-1998
Oekraïne 14-06-1994 29-12-1995 (R) 01-03-1998
Oostenrijk 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Polen 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Portugal 14-06-1994 14-07-1997 (R) 01-03-1998
Roemenië 01-09-2008 (T) 01-09-2008
Slovenië 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Slowakije 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Spanje 14-06-1994 19-06-1995 (R) 01-03-1998
Tsjechië 01-02-2006 (T) 01-02-2006
Verenigd Koninkrijk 14-06-1994 04-07-1995 (R) 01-03-1998
Zweden 01-12-2000 (T) 01-12-2000
Naar boven