Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Handvest van de Verenigde Naties

Algemeen

Verdragsnummer 006585
Datum totstandkoming 26-06-1945
Plaats totstandkoming San Francisco
Voorlopige toepassing
In werking 24-10-1945
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
 • 1951, 44goedkeuring, inwerkingtreding
 • 1952, 20AV Resoluties bedreiging politieke onafhankelijkheid Griekenland d.d. 07-12-1951
 • 1953, 25AV Resoluties Korea wapenstilstand; Tunesië; Marokko; Oostenrijk
 • 1959, 37partijgegevens
 • 1961, 24partijgegevens
 • 1964, 109partijgegevens; wijziging d.d. 17-12-1963
 • 1965, 189partijgegevens
 • 1966, 138wijziging d.d. 20-12-1965
 • 1967, 3VR Resolutie 232 (1966) Zuid-Rhodesië d.d. 16-12-1966
 • 1968, 107partijgegevens
 • 1969, 104VR Resolutie 253 (1968) Zuid-Rhodesië d.d. 29-05-1968
 • 1972, 96AV Resolutie 2847 (XXVI) Uitbreiding ECOSOC d.d. 20-12-1971
 • 1973, 156partijgegevens
 • 1979, 37geconsolideerde versie En, Fr; VR Resoluties 277 (1970), 388(1976), 409 (1977), 418 (1977)
 • 1980, 41VR Resolutie 460 (1979) Zuid-Rhodesië d.d. 21-12-1979
 • 1981, 174Resolutie ECLA mbt Ned. Antillen d.d. 12-05-1981
 • 1985, 5VR Resolutie 558 (1984) Zuid-Afrika d.d. 13-12-1984
 • 1987, 113geconsolideerde versie vert. Ne
 • 1990, 119VR Res. 661 en 660 (van 1990)
 • 1992, 79VR Res. 748 en 731 (van 1992)
 • 1993, 168VR Res. 808 en 827 (van 1993)
 • 1994, 277VR Res. 955 (van 1994) Rwanda Tribunaal
 • 1998, 145VR Res. 1165 (van 1998) Rwanda Tribunaal
 • 2001, 179VR Res. 1373 (van 2001) financiering terrorisme
 • 1951, 45VR Resolutie Kashmir d.d. 30-03-1951
 • 1951, 68VR Resoluties Palestina kwestie d.d. 08-05-1951 en 18-05-1951
 • 1951, 69AV Resolutie interventie China in Korea d.d. 18-05-1951
 • 1951, 127VR Resolutie Palestina kwestie d.d. 01-09-1951
 • 1951, 155VR Resolutie Kashmir d.d. 10-11-1951
 • 1952, 43AV Resoluties India-Pakistan-Zuid-Afrika; Zuid-West-Afrika; Palestina kwestie; China-Sovjet-Unie
 • 1952, 48AV Resoluties niet-zelfbesturende gebieden; Ned. Antillen-Suriname
 • 1952, 52AV Resoluties minder ontwikkelde landen d.d. 12-01-1952
 • 1952, 60AV Resoluties ontwapening; vrede en veiligheid; definitie van agressie
 • 1952, 65AV Resoluties voorbehouden bij multilaterale verdragen; internationaal gewoonterecht
 • 1952, 69AV Resoluties Libië; vluchtelingen; rechten van de mens
 • 1952, 165AV Resolutie Palestina d.d. 06-11-1952
 • 1953, 26AV Resoluties int.gewoonterecht; int. strafrechtspraak; definitie agressie
 • 1953, 27AV Resolutie financiën d.d. 05-12-1952
 • 1953, 28AV Resolutie Zuidafrikaanse rassenkwestie
 • 1953, 34AV Resoluties niet zelfbesturende gebieden; zelfbeschikkingsrecht; Ned. Antillen en Suriname
 • 1953, 36AV Resolutie vrijheid van voorlichting d.d. 16-12-1952
 • 1992, 101VR Res. 757 (van 1992)
 • 2004, 240VR Res. 1315 (van 2000), 1390 (van 2002), 1483, 1493, 1521 (van 2003), 1532 (van 2004)
 • 2006, 75VR Res. 1572, 1579 (van 2004), 1591, 1596, 1607, 1638, 1647 (van 2005)
 • 2006, 130VR Res. 1667, 1671, 1672, 1676, 1688 (van 2006)
 • 2006, 254VR Res. 1683, 1689, 1696, 1701, 1718 (van 2006)
 • 2007, 50VR Res. 1730, 1735, 1737 (van 2006)
 • 2008, 13VR Res. 1731 (van 2006), 1747, 1753, 1757, 1768, 1771 (van 2007)
 • 2008, 174VR Res. 1803, 1804, 1807, 1822 (van 2008)
 • 2009, 70VR Res. 1816, 1838, 1842, 1844, 1846, 1851, 1854, 1857, 1859 (van 2008)
 • 2009, 143VR Res. 1874 (van 2009)
 • 2010, 163VR Res. 1893, 1896, 1897, 1903, 1904, 1905, 1907 (van 2009), 1916 (van 2010)
 • 2011, 57VR Res. 1929, 1946, 1952, 1956, 1961, 1966 (van 2010), 1970, 1972, 1973 (van 2011)
 • 2011, 176VR Res. 1975, 1980, 1988, 1989 en 2002 (van 2011)
 • 2012, 200VR Res. 2009, 2016, 2021 en 2025 (van 2011), 2035, 2036, 2040, 2045, 2048 en 2060 (van 2012)
 • 2014, 112VR Res. 2077, 2078, 2079, 2082, 2083 (van 2012), 2087, 2093, 2094, 2095, 2101, 2111, 2118, 2125 e.v.
 • 2015, 143VR Res. 2153, 2160, 2161, 2170, 2174, 2181, 2182, 2184, 2188 (van 2014), 2196, 2198, 2199, 2204 e.v.
 • 2016, 151VR Res. 2237, 2240, 2244, 2246, 2253, 2255 (van 2015), 2262, 2266, 2270, 2271, 2278, 2280, 2283 e.v.
 • 2017, 185VR Res. 2312, 2316, 2317, 2321 (van 2016), 2339, 2342, 2345, 2353, 2356, 2357, 2360, 2362, 2368 e.v.
 • 2018, 153VR Res. 2383, 2385, 2397 (van 2017), 2399, 2402, 2418, 2420, 2424, 2428 (van 2018)
 • 2019, 137VR Res. 2432, 2437, 2441, 2442, 2444 (van 2018), 2454, 2456, 2471, 2473, 2478 (van 2019)
 • 2020, 37VR Res. 933 (1992), 1425 (2002), 2484, 2488, 2491, 2498, 2500, 2501 (2019) en 2509, 2511 (2020)
 • 2020, 71VR Res. 2521 en 2526 (van 2020)
 • 2020, 88VR Res. 2528 (van 2020)
 • 2020, 90VR Res. 2536 (van 2020)
 • 2020, 101VR Res. 2541 (van 2020)
 • 2020, 112VR Res. 2546 (van 2020)
 • 2020, 125VR Res. 2551 (van 2020)
 • 2021, 7VR Res. 2554 (van 2020)
 • 2021, 13VR Res. 2557 (van 2020)
 • 2021, 45VR Res. 2564 (van 2021)
 • 2021, 79VR Res. 2571 (van 2021)
 • 2021, 81VR Res. 2577 en 2578 (van 2021)
 • 2021, 104VR Res. 2582 (van 2021)
 • 2021, 111VR Res. 2588 (van 2021)
 • 2021, 126VR Res. 2590 (van 2021)
 • 2021, 133VR Res. 2598 (van 2021)
Staatsblad
Goedkeuringswet 1945, 253
Geconsolideerde tekst 0004143

Opmerking

Het Handvest geldt sinds 10-12-1945 voor het gehele Koninkrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 10-12-1945
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 01-01-1986
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 09-11-1946 (T) 19-11-1946
Albanië 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Algerije 08-10-1962 (T) 08-10-1962
Andorra 28-07-1993 (T) 28-07-1993
Angola 01-12-1976 (T) 01-12-1976
Antigua en Barbuda 11-11-1981 (T) 11-11-1981
Argentinië 26-06-1945 24-09-1945 (R) 24-10-1945
Armenië 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Australië 26-06-1945 01-11-1945 (R) 01-11-1945
Azerbeidzjan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Bahama's 18-09-1973 (T) 18-09-1973
Bahrein 21-09-1971 (T) 21-09-1971
Bangladesh 17-09-1974 (T) 17-09-1974
Barbados 09-12-1966 (T) 09-12-1966
Belarus 26-06-1945 24-10-1945 (R) 24-10-1945
België 26-06-1945 27-12-1945 (R) 27-12-1945
Belize 25-09-1981 (T) 25-09-1981
Benin 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Bhutan 21-09-1971 (T) 21-09-1971
Bolivia 26-06-1945 14-11-1945 (R) 14-11-1945
Bosnië en Herzegovina 22-05-1992 (T) 22-05-1992
Botswana 17-10-1966 (T) 17-10-1966
Brazilië 26-06-1945 21-09-1945 (R) 24-10-1945
Brunei 21-09-1984 (T) 21-09-1984
Bulgarije 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Burkina Faso 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Burundi 18-09-1962 (T) 18-09-1962
Cambodja 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Canada 26-06-1945 09-11-1945 (R) 09-11-1945
Centraal-Afrikaanse Republiek 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Chili 26-06-1945 11-10-1945 (R) 24-10-1945
China 26-06-1945 28-09-1945 (R) 24-10-1945
Colombia 26-06-1945 05-11-1945 (R) 05-11-1945
Comoren 12-11-1975 (T) 12-11-1975
Congo, Democratische Republiek 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Congo, Republiek 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Costa Rica 26-06-1945 02-11-1945 (R) 02-11-1945
Cuba 26-06-1945 15-10-1945 (R) 24-10-1945
Cyprus 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Denemarken 26-06-1945 09-10-1945 (R) 24-10-1945
Djibouti 20-09-1977 (T) 20-09-1977
Dominica 18-12-1978 (T) 18-12-1978
Dominicaanse Republiek 26-06-1945 04-09-1945 (R) 24-10-1945
Duitsland 18-09-1973 (T) 18-09-1973
Ecuador 26-06-1945 21-12-1945 (R) 21-12-1945
Egypte 26-06-1945 22-10-1945 (R) 24-10-1945
El Salvador 26-06-1945 26-09-1945 (R) 24-10-1945
Equatoriaal-Guinea 12-11-1968 (T) 12-11-1968
Eritrea 28-05-1993 (T) 28-05-1993
Estland 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Eswatini 24-09-1968 (T) 24-09-1968
Ethiopië 26-06-1945 13-11-1945 (R) 13-11-1945
Fiji 13-10-1970 (T) 13-10-1970
Filipijnen 26-06-1945 11-10-1945 (R) 24-10-1945
Finland 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Frankrijk 26-06-1945 31-08-1945 (R) 24-10-1945
Gabon 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Gambia 21-09-1965 (T) 21-09-1965
Georgië 31-07-1992 (T) 31-07-1992
Ghana 08-03-1957 (T) 08-03-1957
Grenada 17-09-1974 (T) 17-09-1974
Griekenland 26-06-1945 25-10-1945 (R) 25-10-1945
Guatemala 26-06-1945 21-11-1945 (R) 21-11-1945
Guinee 12-12-1958 (T) 12-12-1958
Guinee-Bissau 17-09-1974 (T) 17-09-1974
Guyana 20-09-1966 (T) 20-09-1966
Haïti 26-06-1945 27-09-1945 (R) 24-10-1945
Honduras 26-06-1945 17-12-1945 (R) 17-12-1945
Hongarije 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Ierland 14-12-1955 (T) 14-12-1955
IJsland 09-11-1946 (T) 19-11-1946
India 26-06-1945 30-10-1945 (R) 30-10-1945
Indonesië 28-09-1950 (T) 28-09-1950
Irak 26-06-1945 21-12-1945 (R) 21-12-1945
Iran 26-06-1945 16-10-1945 (R) 24-10-1945
Israël 11-05-1949 (T) 11-05-1949
Italië 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Ivoorkust 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Jamaica 18-09-1962 (T) 18-09-1962
Japan 18-12-1956 (T) 18-12-1956
Jemen 30-09-1947 (T) 30-09-1947
Joegoslavië (< 25-06-1991) 26-06-1945 19-10-1945 (R) 24-10-1945
Jordanië 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Kaapverdië 16-09-1975 (T) 16-09-1975
Kameroen 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Kazachstan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Kenia 16-12-1963 (T) 16-12-1963
Kirgistan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Kiribati 14-09-1999 (T) 14-09-1999
Koeweit 14-05-1963 (T) 14-05-1963
Kroatië 22-05-1992 (T) 22-05-1992
Laos 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Lesotho 17-10-1966 (T) 17-10-1966
Letland 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Libanon 26-06-1945 15-10-1945 (R) 24-10-1945
Liberia 26-06-1945 02-11-1945 (R) 02-11-1945
Libië 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Liechtenstein 18-09-1990 (T) 18-09-1990
Litouwen 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Luxemburg 26-06-1945 17-10-1945 (R) 24-10-1945
Madagaskar 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Malawi 01-12-1964 (T) 01-12-1964
Malediven 21-09-1965 (T) 21-09-1965
Maleisië 17-09-1957 (T) 17-09-1957
Mali 28-09-1960 (T) 28-09-1960
Malta 01-12-1964 (T) 01-12-1964
Marokko 12-11-1956 (T) 12-11-1956
Marshalleilanden 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Mauritanië 27-10-1961 (T) 27-10-1961
Mauritius 24-04-1968 (T) 24-04-1968
Mexico 26-06-1945 07-11-1945 (R) 07-11-1945
Micronesia 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Moldavië 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Monaco 28-05-1993 (T) 28-05-1993
Mongolië 27-10-1961 (T) 27-10-1961
Montenegro 28-06-2006 (T) 28-06-2006
Mozambique 16-09-1975 (T) 16-09-1975
Myanmar 19-04-1948 (T) 19-04-1948
Namibië 23-04-1990 (T) 23-04-1990
Nauru 14-09-1999 (T) 14-09-1999
Nederlanden, het Koninkrijk der 26-06-1945 10-12-1945 (R) 10-12-1945
Nepal 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Nicaragua 26-06-1945 06-09-1945 (R) 24-10-1945
Nieuw-Zeeland 26-06-1945 19-09-1945 (R) 24-10-1945
Niger 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Nigeria 07-10-1960 (T) 07-10-1960
Noord-Korea 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Noord-Macedonië 08-04-1993 (T) 08-04-1993
Noorwegen 26-06-1945 27-11-1945 (R) 27-11-1945
Oekraïne 26-06-1945 24-10-1945 (R) 24-10-1945
Oezbekistan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Oman 07-10-1971 (T) 07-10-1971
Oostenrijk 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Oost-Timor 27-09-2002 (T) 27-09-2002
Pakistan 30-09-1947 (T) 30-09-1947
Palau 15-12-1994 (T) 15-12-1994
Panama 26-06-1945 13-11-1945 (R) 13-11-1945
Papoea-Nieuw-Guinea 10-10-1975 (T) 10-10-1975
Paraguay 26-06-1945 12-10-1945 (R) 24-10-1945
Peru 26-06-1945 31-10-1945 (R) 31-10-1945
Polen 15-10-1945 24-10-1945 (R) 24-10-1945
Portugal 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Qatar 21-09-1971 (T) 21-09-1971
Roemenië 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Russische Federatie 26-06-1945 24-10-1945 (R) 24-10-1945
Rwanda 18-09-1962 (T) 18-09-1962
Saint Kitts en Nevis 23-09-1983 (T) 23-09-1983
Saint Lucia 18-09-1979 (T) 18-09-1979
Saint Vincent en de Grenadines 16-09-1980 (T) 16-09-1980
Salomonseilanden 19-09-1978 (T) 19-09-1978
Samoa 15-12-1976 (T) 15-12-1976
San Marino 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Sao Tomé en Principe 16-09-1975 (T) 16-09-1975
Saudi-Arabië 26-06-1945 18-10-1945 (R) 24-10-1945
Senegal 28-09-1960 (T) 28-09-1960
Servië 01-11-2000 (T) 01-11-2000
Seychellen 21-09-1976 (T) 21-09-1976
Sierra Leone 27-09-1961 (T) 27-09-1961
Singapore 21-09-1965 (T) 21-09-1965
Slovenië 22-05-1992 (T) 22-05-1992
Slowakije 19-01-1993 (T) 19-01-1993
Somalië 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Spanje 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Sri Lanka 14-12-1955 (T) 14-12-1955
Sudan 12-11-1956 (T) 12-11-1956
Suriname 04-12-1975 (T) 04-12-1975
Syrië 26-06-1945 19-10-1945 (R) 24-10-1945
Tadzjikistan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Tanzania 14-12-1961 (T) 14-12-1961
Thailand 15-12-1946 (T) 16-12-1946
Togo 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Tonga 14-09-1999 (T) 14-09-1999
Trinidad en Tobago 18-09-1962 (T) 18-09-1962
Tsjaad 20-09-1960 (T) 20-09-1960
Tsjechië 19-01-1993 (T) 19-01-1993
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) 26-06-1945 19-10-1945 (R) 24-10-1945
Tunesië 12-11-1956 (T) 12-11-1956
Turkije 26-06-1945 28-09-1945 (R) 24-10-1945
Turkmenistan 02-03-1992 (T) 02-03-1992
Tuvalu 05-09-2000 (T) 05-09-2000
Uganda 25-10-1962 (T) 25-10-1962
Uruguay 26-06-1945 18-12-1945 (R) 18-12-1945
Vanuatu 15-09-1981 (T) 15-09-1981
Venezuela 26-06-1945 15-11-1945 (R) 15-11-1945
Verenigd Koninkrijk 26-06-1945 20-10-1945 (R) 24-10-1945
Verenigde Arabische Emiraten 09-12-1971 (T) 09-12-1971
Verenigde Staten van Amerika 26-06-1945 08-08-1945 (R) 24-10-1945
Vietnam 20-09-1977 (T) 20-09-1977
Zambia 01-12-1964 (T) 01-12-1964
Zimbabwe 25-08-1980 (T) 25-08-1980
Zuid-Afrika 26-06-1945 07-11-1945 (R) 07-11-1945
Zuid-Korea 17-09-1991 (T) 17-09-1991
Zuid-Sudan 14-07-2011 (T) 14-07-2011
Zweden 09-11-1946 (T) 19-11-1946
Zwitserland 10-09-2002 (T) 10-09-2002

Uitbreiding

China

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Hongkong SAR 01-07-1997
Macau SAR 20-12-1999

Portugal

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Macau (<20-12-1999) 14-12-1955 20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Hongkong (< 01-07-1997) 24-10-1945 01-07-1997

Verenigde Staten van Amerika

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Midway-eiland 17-09-1991
Naar boven