Verdrag

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985

Algemeen

Verdragsnummer 007475
Datum totstandkoming 19-12-1996
Plaats totstandkoming Luxemburg
Voorlopige toepassing
In werking
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk 25622 (externe link)
Goedkeuringswet 1998, 612

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 19-12-1996
Duitsland 19-12-1996 03-01-2001 (R)
Finland 19-12-1996 16-07-1998 (R)
Frankrijk 19-12-1996 30-09-1999 (R)
Griekenland 19-12-1996 29-10-1997 (R)
Italië 19-12-1996 06-09-1999 (R)
Luxemburg 19-12-1996 03-05-1999 (R)
Nederlanden, het Koninkrijk der 19-12-1996 14-12-1998 (R)
Oostenrijk 19-12-1996 21-04-1999 (R)
Portugal 19-12-1996 27-05-1999 (R)
Spanje 19-12-1996 31-12-1997 (R)
Naar boven