Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Terug naar de vorige pagina
Partij Ondertekening Voorlopige
toepassing
RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 05-09-1952 06-07-1953 (R) 08-11-1956
Luxemburg 05-09-1952 09-02-1956 (R) 08-11-1956
Nederlanden, het Koninkrijk der 05-09-1952 07-11-1956 (R) 08-11-1956