Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van belastingschulden

Algemeen

Verdragsnummer 007940
Datum totstandkoming 05-09-1952
Plaats totstandkoming Brussel
Voorlopige toepassing
In werking 08-11-1956
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1953, 332
Geconsolideerde tekst 0004829

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 08-11-1956
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
België 05-09-1952 06-07-1953 (R) 08-11-1956
Luxemburg 05-09-1952 09-02-1956 (R) 08-11-1956
Nederlanden, het Koninkrijk der 05-09-1952 07-11-1956 (R) 08-11-1956
Naar boven