Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Aanvullende Regeling van 23 mei 1956 tot wijziging van de Internationale Sanitaire Regeling met betrekking tot de vorm van het internationale certificaat van inenting of herinenting tegen pokken

Algemeen

Verdragsnummer 008401
Datum totstandkoming 23-05-1956
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 01-10-1956
Terugwerkende kracht
Buiten werking 01-01-1971
Tractatenblad 1956, 145En, vert. Ne; inwerkingtreding

Opmerking

De Regeling gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 01-10-1956 tot 01-01-1971.

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-10-1956 01-01-1971
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Internationale Sanitaire Regeling, aangenomen door de Wereldgezondheidsvergadering 25-05-1951 Genève

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Internationale Gezondheidsregeling 25-07-1969 Boston
Naar boven