Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken Uitgebreid zoeken
Startpagina

Verdrag

Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben

Algemeen

Verdragsnummer
008492
Datum totstandkoming
25-03-1957
Plaats totstandkoming
Rome
Voorlopige toepassing
In werking
01-01-1958
Terugwerkende kracht
Buiten werking
01-05-1999
Tractatenblad
1957, 76
1957, 93
1957, 251
2004, 76
Kamerstuk
4725
Goedkeuringswet
1957, 495

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige toepassing In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland
(in Europa)
01-01-1958 01-05-1999
Nederland
(Bonaire)
Nederland
(Sint Eustatius)
Nederland
(Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 25-03-1957 Rome
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) 25-03-1957 Rome

Acties

De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .